วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 2

แก๊งซิ่งป่วนเมือง
 


    สาเหตุหลักๆของการซิ่งรถ คือ ครอบครัวไม่มีเวลาให้เเก่ลูกหรือไม่คือผู้ปกครองตามใจลูกมากจนเกินไป ตามใจในทางที่ไม่ถูกต้อง ตนเองรักความสนุกสนาน เกิดจากค่านิยมต่างๆที่ส่งผลให้เด็กสนใจคือตามเพื่อนหรือถูกท้าทาย ชอบโอ้อวด ชอบความท้าทาย รวมถึงประเด็นที่พอจะเเก่ไขได้คือด้านกฏหมายก็ไม่เข้มเเข็งพอที่จะเอาผิดได้ยิ่งครอบครัวที่พ่อเเม่หรือทางครอบครัวค่อนข้างมีชื่อเสียงยิ่งเอาผิดอยาก มีการพนันขึ้นมากกว่าการเเข่งรถธรรมดา เงิน ผู้หญิงล้วนอยู่ในข้อพนันทั้งสิ้น
   ข้อดี ถ้ามองอีกนัยหนึ่งจะส่งสัยว่าการเเข่งรถมีข้อดีด้วยหรือ?? มีคะ ถ้ามีการขับขี่รถในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีสถานที่เหมาะสมเเละไม่ก่อให้เกิดความรำคาญเเก่ผู้อื่น อีกทั้งในบางครั้งยังสร้างความบันเทิงให้เเก่ผู้ที่มีใจรักในการเเข่งรถด้วย
   ข้อเสีย ผลเสียของการเเข่งรถมากเกินที่จะบรรยายทั่งก่อความเดือดร้อนให้เเก่ผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนเเก่ครอบครัว เกิดนิสัยลักเล็กขโมยน้อยโดยอาจจะไม่ได้เกิดจากการปลูกฝั่ง สูยเสียเงินโดยปราศจากความจำเป็น เสียการเรียน เสียอนาคต
    การเเก้ไขปัญหา การเเก้ไขปัญหากระทำได้ค่อนข้างอยาก เพราะขนาดกฏหมายยังช่วยได้น้อยเเละไม่ใช่การเเก้ปัญหาในระยะยาว รถทุกคันต้องมีการคุมครองตามกฏหมายโดยการกำหนดรถทุกคันป็นรถที่คงสภาพเดิมคือคงมาตรฐานเดิมของรถที่ออกมาจากโรงงาน เช่นท่อรถ เครื่องเสียง มีการชักจูงในทางที่ถูกต้อง เช่นหากมีการเเข่งขันรถจริงควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้เเก่ผู้ที่สนใจ
    ถ้าเราเป็นครูควรให้คำเเนะนำเด็กอย่างไร เราอาจจะยกโทษของการเเข่งรถให้ดูเป็นกรณีศึกษาก่อนเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความตระหนักให้ผลที่จะเกิดขึ้น

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

 
 
 
 
 
 
นางสาววันวิสาข์   ยังช่วย ชื่อเล่น ปอ
รหัสนักศึกษา 5411103059
จบจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ขณะนี้ ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์
บ้านอยู่ ชะอวด นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ 131/1 หมูที่ 7 ตำบลท่าเสม็ด  อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
บิดาชื่อ ประพันธ์  ยังช่วย   อาชีพ รับราชการครู
มารดาชื่อ วนิดา    ยังช่วย   อาชีพ รับราชการครู
มีพี่น้อง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 2
มีพี่สาวชื่อ นางสาวภัทราวดี  ยังช่วย อาชีพ แอร์โฮสแตส
ชอบสีแดง ชอบกินทุกอย่าง
ยามว่างชอบดูหนัง และพาสุนัขวิ่งเล่น
อนาคตอยากเป็นคุณครูที่ดี
ปรัชญา : ทำวันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
 
 
                                                   มีสุนัขชื่อปีโป้

ปีโป้ หมาน่ารัก